1

Freesasfalt

Tegemist on ülesfreesitud asfaltiga, mis ei tolma ja on parim lahendus väiksema liikluskoormusega teede jaoks (parklates, hoovides jne).